مقام معظم رهبری:
بازرسی مسئله مهمی است،باید دائم مشغول نگرش باشید و چشم شما داخل دستگاه را ببیند.
 
مقام معظم رهبری:
یگانه عاملی که می تواند در روند خدمت رسانی به مردم، رضایت واقعی آنها را فراهم کرده و وجدان خود را راحت سازد در نظر گرفتن رضایت خداوند است چون با در نظر گرفتن این اصل ، هم توفیقات الهی جلب می گردد ، هم نارضایتی های ایجاد شده ، پاسخ واقعی و صحیح خود را می یابد و هم خشنودی بیشتر اقشار مردم را محقق می سازد . وهمچنین می فرمایند اساس قضیه این است که ما بتوانیم رضای الهی را کسب کنیم . آن وقت مصلحت مردم ، خیر مردم و اجرای عدالت به آسانی  برای ما میسر خواهد شد. اگر دنبال رضای خدا نبودیم و دنبال رضای این وآن بودیم آن وقت کارها نابسامان خواهد شد و سامان کارها حاصل نخواهد شد. 

خداوند سبحان در قران کریم بارها در آیات متعدد ، مساله نظارت و بازرسی اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر کارهای بندگان خود معرفی می نماید. و قل اعملو فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون "توبه 105 " ای پیامبر بگو عمل کنید خداوند و رسول خدا و مومنان اعمال شمارا می بینند و به زودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار را می داند و شمارا به آنچه عمل می کردید خبر می دهد.
 
 

 

 

امام خمینی (ره)

فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید:

در کار او(صداقت)،در نگاه او(محبت و حیا)،

در اندیشه او(خیرخواهی)،

در سکوت او(دقت)،در رفتار او(شادابی)

و در تلاش او(اخلاص و جدیت) باشد